top of page
Vedbenken.jpg

Hva er nevrorefleksologi?

Nevrorefleksologi betyr læren om nervesystemets reflekser og er en medikamentfri behandlingsform som er utviklet i Norge siden 1995. Faget bygger på sammenhengen mellom huden og nervesystemet. I embryoets utviklingsfase har disse to bestanddelene felles opphav. Nevrorefleksologiens teori er at koblingen mellom hud og nervesystem fortsetter gjennom livet.

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur og indre organer står i forbindelse med hverandre via nervesystemet. Ved å benytte punkt- og massasjeteknikker kan vi stimulere nervesystemet og påvirke blant annet skjelett, organer, muskulatur og bindevev, blod- og lymfesirkulasjon, hormoner og nerver.

Menneskekroppen har ikke forandret seg vesentlig på flere tusen år, men de siste hundre årene har det skjedd store forandringer i samfunnet vårt. Vi lever i en tid der tempoet går stadig fortere. Høyt stressnivå og endringer i levesett og kosthold fører til at det oppstår nye helseplager. Kroppene våre opplever nå nye og større belastninger enn tidligere.

 

Som nevrorefleksolog har jeg en helhetlig tilnærming til kroppen og jobber med årsaken til pasientenes plager. Jeg jobber blant annet med muskel- og skjelettplager, søvnvansker, stress/uro, angst og depresjon, mage- og tarmproblemer samt hodepine og migrene.

bottom of page